Bedrijfsverzekeringen voor uw onderneming

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Als bedrijf loopt u diverse risico´s: vermogensrisico’s, bezitsrisico’s  en inkomensrisico’s. Deze risico’s kunt u wegnemen door middel van een verzekeringsovereenkomst. Hierdoor komt dit risico in ruil voor premie bij de verzekeringsmaatschappij terecht. Hierin is het erg belangrijk om de risico’s die u zelf niet kunt dragen te verzekeren, zodat het de continuïteit van uw bedrijf en eventueel u privé vermogen niet in gevaar brengt.

 • Bedrijfsaansprakelijkheid verzekering: Deze verzekering betaald de schade die u aanbrengt als bedrijf aan een ander of aan de eigendommen van een derde. Ook de schade waar u voor verantwoordelijk bent als bedrijf kunt u hiermee verzekeren. Schade die u kunt lijden aan het werk zelf is eventueel te verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een CAR verzekering.
 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
 • De WA verzekering motorrijtuigen: deze verzekering dekt de schade aan derde die ontstaat met een auto, bestelauto of vrachtauto van uw onderneming.
 • CAR verzekering : Deze verzekering dekt voor bedrijven werkzaam in de bouw en infrastructuur het risico van   het werk zelf. Bijvoorbeeld als de aannemer het huis wat hij bouwt nog niet af heeft en deze af brand. Maar ook constructiefouten en gebruik van verkeerd materiaal is hierop verzekerd. Zo bent u ook verzekerd voor het werk zelf.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Met deze verzekering bent u ook verzekerd voor fouten die u maakt in uw werk als adviseur. Als u of uw personeel een verkeerd advies geeft of een fout maakt dan kan dit veel geld kosten, met deze verzekering voorkomt u dat deze kosten voor u rekening komen.
 • Rechtsbijstandverzekering: Deze verzekering zorg staat u bij in een rechtsgeschil waarin u als bedrijf terecht kan komen met uw leveranciers, klanten, overheden en werknemers.
 • Gebouwen/glasverzekering: hiermee draag u het risico van schade aan uw gebouw of kas door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, etc. over aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Inventaris/goederenverzekering: Deze verzekering betaald de schade aan u bedrijfsinventaris, uw handelsvoorraad door bijvoorbeeld brand, storm, en diefstal.
 • Cascoverzekering motorrijtuigen: Hiermee verzekerd u de schade aan u motorrijtuigen voor onder andere brand, storm, diefstal, ruitschade en voor schade die u zelf met het motorrijtuig veroorzaakt.
 • Bedrijfsschadeverzekering: Deze verzekering betaald u vaste lasten en inkomen door als u onderneming stil ligt, doordat bijvoorbeeld u onderneming is afgebrand en weer wordt opgebouwd.
 • Ziekteverzuim verzekering: hiermee verzekerd u de loonkosten van het personeel van uw personeel tijdens ziekte.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Als zelfstandig ondernemer heeft u geen recht op sociale voorzieningen. Wanneer u ziek wordt moet u dus zelf voor inkomsten zorgen dit kunt u regelen door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Naast deze verzekeringen zijn er nog heel veel verschillende verzekeringen. Wij zoeken graag voor u uit welke verzekeringen voor u belangrijk zijn en leggen dit aan u voor.